Kembali ke atas

เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบได้สวยงาม ทั้งวัสดุและสีสัน สามารถติดตั้งได้งานด้วยตัวเองในเวลาอันสั้น และสามารถใช้ได้กับรถหลายรุ่น โดนแสดงแอกถึงประสิทธิภาพอย่างชัดเจน ทั้งการติดเครื่องยนต์ที่ง่ายขึ้น การขับขี่ทางไกลด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และการครอบของหัวเทียนมีความแน่น สามารถป้องกันน้ำหรือผุ่นละอองได้เป็นอย่างดี It is a beautifully designed device. Materials and colors Can be installed manually in a short time. And it can be used on many models. Show the yoke to clear performance. The engine is easier. Long-distance driving with noticeably improved engine power. And the cover of the spark plug. Water resistant or dustproof. (Translated by google translation)

We used this item when setting Carburetor. There is no particular problem with stable quality. Strongly speaking, if it is a little cheaper it is Large satisfied ...

iridium IUF22 most powerfull Worked perfectly for my Generator, Started on the first pull. for kawasaki z125 i buy 2 pcs for 1 years using :D

Since the temperature has fallen a bit, # 75 to # 80 UP - - Still thin? Since setting parts can not be tried without it, Piece Rimino - Since there is no end, how much can you compromise and can you go on !? - - Well I'll go gaman for the time being.

If the Plug is a consumable item, even a Cable consumable. Planned for replacement at plug replacement. If you replace it with Dress-up to make it Red, because it's Sale.

Replacement as OEM has gone up. Good price because the price is cheap so. Make it solid and secure. Because I am Takekawa Brand I think that I will not suddenly break or will not grow suddenly.

Taylor made plug code was temporarily used for Watani SP 2, so it was changed and replaced. This time I installed it using the watani terminal. Both cord diameters are 8 mm, but Taylor excels at suppleness. However, because the boots attached to the terminal are pretty awkward, wear it here. When peeling the silicon coating, the fiber layer inside played a good role and it was able to process cleanly. Because the cord is solid, it is better for the 4-cylinder car to decide the length adjustment severely. The plug cap is soft with silicone, waterproof is perfect? ??The attached terminal is also kind. Besides this, a connection joint is also included. When I started the engine, I could not feel the difference clearly, but it's probably something like that. I reconfirmed that the plug and code are safe with NGK. This time chord black with both code and cap. It seems that it is cool, unexpectedly even with four old air-cooled 4 shots. I would be happy if it is a little cheaper, but from the texture it will not be high. It is recommended..

We exchanged the Plug of D Tiger exceeding 10,000 km to Windshield IRIDIUM.
It is an impression that I ran about 280 km after the exchange.
The startability is not so different from before, but it seems that the misfire has decreased.
I do not feel it especially during acceleration, but the effectiveness of the emblem on the downhill slope has become a little Mild.
As it is a new product Plug, the effect may be only easy to understand, but it seems to be in good condition.
Installation will be completed in a few minutes, but be careful with tightening Torque.
Although the image is not put on, OEMPlug was Level which can be used if adjusting the gap even though it is decreasing
I wanted to feel the difference between Windshield IRIDIUM and exchanged.
It seems that there is a little benefit for the reduction of BackFire A. and Embre at long downhill slope of D tiger.
The rest is durable, but it will be OK for a while.

I bought AS Wotani and wanted to Fashion Plug cord Also the code of Red was really good, although the code of Nagai Electronics was really good, even if it inquires without setting of XJR 1300 please inform me about the approximate length. However, because I do not seem to accept e-mail inquiries, I abandoned it because it is troublesome.
So, by buying this product that Hit it to the compatible model.

"CR 6 HIX" From, "CR77IX" It is a replacement for. Since Meter is exchanged for Digital formula, it was difficult to ride Noise, "CR 7 HIX" is. It is uninstalled, but performance - NGk expectations are full of both quality.

I got Motorcycle not riding for the time so there was a variation in Idling.
I think that the attached Plug had a problem since White was white at the beginning,
The number of revolutions was falling by chance. But in replacing this it's gone.
It is a good thing that can be improved by around 1000 yen

For the time being, if you finger the ignition system Plug cord I thought I felt Tattoo and installation is insanely simple and explanation is Level which can be done with children.
I can not feel the feeling much, but I am sure it should be getting better.
And it's cheap anyway!

thanks for the great products and also the Repeat Customer Appreciation Point.everything was awesome.will order once i get my points

ll order more often for sure. thanks a lotgreat products. i love this place. just wish more was in stock when ordering. thanks

Main jet of PB 16 carburetor has no fine count, Thank you for providing from KITACO! Thanks to that, the fire was able to be smoothed. The product is OEM so there is no problem at all!

'