Kembali ke atas

Comfortable grips...simple and nice. Good

As Brake Washer did not have Brake Shu so I was looking for it.
As a result I got lost KITACO's Brake sh.
Installation ended last time.
Now you can run with confidence.

เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบได้สวยงาม ทั้งวัสดุและสีสัน สามารถติดตั้งได้งานด้วยตัวเองในเวลาอันสั้น และสามารถใช้ได้กับรถหลายรุ่น โดนแสดงแอกถึงประสิทธิภาพอย่างชัดเจน ทั้งการติดเครื่องยนต์ที่ง่ายขึ้น การขับขี่ทางไกลด้วยกำลังเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และการครอบของหัวเทียนมีความแน่น สามารถป้องกันน้ำหรือผุ่นละอองได้เป็นอย่างดี It is a beautifully designed device. Materials and colors Can be installed manually in a short time. And it can be used on many models. Show the yoke to clear performance. The engine is easier. Long-distance driving with noticeably improved engine power. And the cover of the spark plug. Water resistant or dustproof. (Translated by google translation)

Oil I replaced it with iron powder attached to Magnet which was installed at the time of replacement
I will attach it to the future Motorcycle
I think that it is expensive The price is high

เบรคหลังของKitacoนี้เป็นที่ยอมรับถึงความสามารถในการเบรค ที่ช่างหลายคนและเพื่อนของฉันให้การยอมรับกันเป็นอย่างมาก ฉันจึงได่ทำการสั่งมาเพื่อที่จะทดลองดูว่าจะเป็นจริงแบบที่หลายๆคนพูดหรือไม่ เมื่อของมาถึงที่ฉันได้ทำการนำมาใส่ทันที่ และเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากๆเมื่อใส่แล้วลองเบรคเป็นแบบที่หลายคันนั้นได้พูดจริง คือความสามารถในการเบรคที่เพิ่มขึ้น ฉันชอบใจมาก (translated by Google Translator) Kitaco's rear brakes are acceptable for braking. Many technicians and my friends are very well accepted. So I made an order to try to see if it really was that many people say. When it came to that, I had to put it on. And it is amazing when put on and try to brake as many cars that actually say. Is the ability to brake up, I am very pleased.

Хорошо и плотненько наделись, рукой прикасаться приятно, выглядят стильно (для тех кто не любит пестрости а больше склоняется к строгим класическим цветам) Вообщем покупкой доволен, рекомендую! Google translate: Well and densely put on, hand to touch nice, look stylish (for those who do not like variegated and more inclined to strict classical colors) In general, the purchase is satisfied, I recommend!

I was also interested in Iridium plugs but I thought that I could not feel it with klx 125 or so I made it to this plug that fitted my length. I saw Plug after use without any problem but OEMSpec. So the grilled color was also beautiful fox color?. I think that it is a problem of feeling but a little Engine seems to be quiet (Idling Engine sound (vibration) I feel like..

【What made you decide the purchase?】
I wonder if I get a little better even if I take iron powder even a little to break in a new car ...
After that SUPER CUB 110 has no Oil Filter so just in case ...

【How was it actually used?】
After delivering car, we installed Oil exchange and this Drain bolt at 100 km
Oil change after 500 km
Quantity : 1pc. The image of the eye is the state at that time
After cleaning the second sheet
It's quite plenty ...
It may be like going out even if Oil is exchanged normally, but it looks like this and it is pleasant when iron powder is taken

【Was it difficult to install? (Hard parts case)】
Replace with OEM only
The size of Bolt's head will be from 17 mm to 14 mm

【Please tell me the point of installation and hang (in the case of Hard parts)】
Be careful not to tighten too much because it is Aluminum
It is only necessary to tighten up again as Oil will bleed off for a loose portion
Once it runs after replacement, check it if you look into it and leaked out

[Is there anything I was disappointed about?]
None so far at the moment!

【Hope for Manufacturer - Please let me know if you have any improvement points]
nothing special
【Have you compared items?】
nothing special
[Others]

Afterwards when we exchanged Oil at 1000 km, we had a quite large amount
The first time was like a chopped iron powder, but the second time was like a sand iron
Since SuperCUB 110 has no Oil Filter, I think that there is nothing wrong with it
I can not see it without looking into it, but it also becomes Dress-up w

iridium IUF22 most powerfull Worked perfectly for my Generator, Started on the first pull. for kawasaki z125 i buy 2 pcs for 1 years using :D

SEA BASSTS 185ER Length 2,160 Width 860 High 1,125 (All mm) I use 45 L krauser K 2 on it.
It might be a little extra Kanji so 1SizeSmall may have been good, but in the case of Cover Large does not have any problem because it also doubles as Small.
Recommended for those who are loading Large-grained Top case in SEROWOthers models of relatively Size.
Just for Bike Cover in general but it will be helpful if you let me know the front and back at a glance.

I used it in Oil exchange after Bore up. I am looking forward to see if it will be done at the next Oil change.
Whether it is with iron powder or not attached, is it a pleasant alas?

I bought it because the replacement of the Oil filter is approaching.
Since I bought it at Sale time, I am superior in Cost performance.
Recently I have been using this product all the time, especially the bad place
There is none. I will use it next time as well.

Purchase because hot water temperature rose after Bore up
Gasket of Clutch cover is also prepared and it installs! It is a hard time to peel off the old Gasket .... Two to three times of desorption of Oil pump was spent on Gasket processing ... lol
Since the hot water temperature after the exchange visibly lowered after exchanging, the effect is perfect!
Mr. Takekawa's product is described in detail in the Instruction Manual so it really helps

Since it is written as shipment in 3 days, order.
Delivery time is two and a half months later.
do not lie.
Do not be silly.
Sold after arrival.
I am stupid..

To be truthfully written - - - -
I do not know in a short time whether it is good for Engine
I do not get well.
Evaluation is difficult as long as problems do not occur.

I can not keep it, accuracy is poor and I can not install it
There is nothing wrong with the problem.

'